EMOVO

Windenergie in de stad

 

Windenergie is een van de voornaamste duurzame energiebronnen in België. Nochtans wordt slechts ca. tien procent van de beschikbare windenergie benut, voornamelijk via grote windturbines. Een mogelijke aanvulling voor de grote windturbines zijn microwindturbines (<3 kW) en kleine windturbines (<100 kW). Deze zijn (veel) kleiner en dus goedkoper. In België zijn er echter weinig gebruikers hoewel er verschillende modellen op de markt zijn. Dit is vooral te wijten aan het gebrek aan betrouwbare gegevens over de windsnelheid op lage hoogte en aan de moeilijkheden bij het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning. Ook weten veel particulieren en kleine bedrijven gewoon niet van het bestaan van kleine windturbines.

Dit onderzoekscentrum wil een wetenschappelijk onderlegd toetsingskader formuleren voor kleine windturbines (de zgn. "Urban Wind Turbines") in verstedelijkte gebieden. Dit kader integreert windmetingen op lage hoogte en tests van kleine windturbines in een gebruiksvriendelijke rekentool (of rekenschema). Daarnaast wordt deze informatie aangewend om bestaande windturbines optimaal te installeren of zelfs conceptueel te verbeteren.

Daarnaast is het onze intentie om een conceptueel innovatieve "Urban Wind Turbines" (UWT) te ontwikkelen die aangepast zijn aan de vereisten van hoofdsteden zoals Brussel.

 

paneel
Problemen? Webmaster  

 

 

EHB VUB EFRO EU BHG EHB VUB EFRO EU BHG EHB VUB EFRO EU BHG