EMOVO

RESS: Elektrische energieopslag

 

bat1

In stadsverkeer, omwille van hun gunstig effect op het leefmilieu, vormen elektrisch aangedreven voertuigen een belangrijke factor voor de verbetering van het verkeer en meer in het bijzonder voor een gezonder leefomgeving.
Elektrisch aangedreven voertuigen hebben behoefte aan herlaadbare energieopslagsystemen (RESS) zoals batterijen of elektrische dubbellaagcondensatoren.

In het kader van het EMOVO project werd een onderzoeks- en testinfrastructuur voor batterijen en condensatoren uitgebouwd, met de volgende doelstellingen:

  • Studie van het gedrag van het RESS onderworpen aan laad- en ontlaadcycli
  • Meting van de interne karakteristieken van het RESS en opstellen van wiskundige simulatiemodellen
  • Verevening van de individuele componenten van het RESS
  • Evaluatie van het gedrag van het RESS  in de tijd
  • Dimensionering van het RESS voor tractietoepassingen
  • Evaluatie van het RESS onder uiteenlopende atmosferische condities
  • Evaluatie van het RESS volgens genormaliseerde procedures
  • Ontwerp en evaluatie van test procedures in het kader van de ontwikkeling van de internationale normalisatie
  • Vormingsactiviteiten gericht op toepassing en onderhoud van batterijen
paneel
Problemen? Webmaster  

 

 

EHB VUB EFRO EU BHG EHB VUB EFRO EU BHG EHB VUB EFRO EU BHG