EMOVO

Rationeel energieverbruik

 

De bedoeling is een labo rationeel energieverbruik te realiseren voor de productie van warmte op basis van hernieuwbare energie. Dit zal gebeuren door verschillende technologieën, die op het punt staan hun weg te vinden naar het grote publiek, te integreren in één enkel verwarmingssysteem. Meer bepaald betreft het de combinatie van een brandstof-flexibele biomassaketel, een geothermische warmtepomp, een batterij thermische zonnecollectoren en een opslagtank voor thermische energie. Het hoofddoel is inzicht en kennis te verwerven over hoe deze veelbelovende technologieën het best samen worden ingezet. Tot op de dag van vandaag is dit soort kennis immers zeer beperkt, wat vaak leidt tot significant performantie verlies omdat een installatie slecht is gedimensioneerd of niet goed is afgeregeld.

paneel
Problemen? Webmaster  

 

 

EHB VUB EFRO EU BHG EHB VUB EFRO EU BHG EHB VUB EFRO EU BHG