EMOVO

Meetnetwerk voor geluidshinder

 

Het doel van dit onderzoekslabo is het ontwerpen en verwezenlijken van meetnetwerken voor milieu gerelateerde grootheden in de stedelijke omgeving zoals geluid (en fijn stof).

Deze zullen in aanzienlijke mate kunnen bijdragen tot het verbeteren van het beheer van het stedelijk milieu.

paneel
Problemen? Webmaster  

 

 

EHB VUB EFRO EU BHG EHB VUB EFRO EU BHG EHB VUB EFRO EU BHG