EMOVO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

 

Het EFRO draagt bij aan de economische en sociale cohesie in de Europese Unie door regionale verschillen weg te werken.

In het kader van de doelstelling "Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid" zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met steun van de operationele programma's van het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het ESF (Europees Sociaal Fonds) 160 miljoen euro besteden aan heet operationeel programma EFRO 2007-2013 "Doelstelling 2013 : Samen investeren in stedelijke ontwikkeling !"
Deze nieuwe programmering EFRO 2007-2013 past in het kader van het beleid voor stadsherwaardering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarbij gestreefd wordt naar territoriale concentratie van de steun in de sociaaleconomisch meest achtergestelde zones. De cofinancieringen worden besteed aan investeringen in een zone met een bijzondere ontwikkelingsachterstand ten opzicht van het Gewest als geheel, de Prioritaire Interventiezone (PIZ), die 150.000 inwoners telt.

paneel
Problemen? Webmaster  

 

 

EHB VUB EFRO EU BHG EHB VUB EFRO EU BHG EHB VUB EFRO EU BHG