EMOVO

Multidisciplinair onderzoeks- en vormingscentrum voor energie- en milieutechnologieën

 

EHB

Welkom bij EMOVO !

Het EMOVO project (Energie en Milieu Onderzoek en VOrmingscentrum) omvat de creatie van een multidisciplinair ontwikkellings-en vormingscentrum rond energie-en milieutechnologieën op de site Nijverheidskaai 170 te Anderlecht, ten behoeve van een duurzame stedelijke ontwikkeling, met de nadruk op duurzaam energiegebruik en milieuvriendelijk vervoer, gecoördineerd door de betrokken onderzoeksgroepen van de Universitaire Associatie Brussel (EhB en VUB).

Het project zal leiden tot de consolidatie van het onderzoek met betrekking tot het (stedelijk) milieu op een welbepaalde site, hetgeen zal toelaten het gebruik van de bestaande infrastructuur te optimaliseren en de noodzakelijke synergieën tussen de onderzoeksgroepen binnen de associatie te stimuleren teneinde een multidisciplinaire benadering van deze complexe problematiek mogelijk te maken.

 

paneel
Problemen? Webmaster  

 

 

EHB VUB EFRO EU BHG EHB VUB EFRO EU BHG EHB VUB EFRO EU BHG